Ulrike - chronická únava
Už približne 13 rokov trpím fibromyalgiou, chronickou únavou, chronickou infekciou vírusom Ebbstein Barrovej a ďalšími dlhodobými vírusovými infekciami. Teraz užívam dva týždne Penoxal a - je to neuveriteľné, ale je to skutočne pravda! - už teraz pociťujem nárast energie a menšiu únavu! Opäť môžem ísť rýchlejšie do kopca, bez toho aby som lapala po dychu. ......... pokračovanie

Vyššia genetická záťaž

Vyššia genetická záťaž sa dotýka ľudí majúcich v rodine ochorenia, ktoré môžu byť spôsobená genetickou dispozíciou. Dedičné dispozície majú vplyv iba na niektoré typy chorôb, konkrétne u nádorových. Mieru rizika ochorenia vyššiu genetickú záťažou ovplyvňuje aj rad ďalších rizikových faktorov. Psychická nerovnováha, alergie, oslabený imunitný systém, zlá strava, znečistené prostredie aj ďalšie aspekty môžu vo veľkej miere zvýšiť pravdepodobnosť ochorenia. Nemožno povedať, že ľudia s vyššou genetickou záťažou ochorie skôr než tí druhí. Ak pôjdeme naproti spomenutým rizikovým faktorom, ku ktorým patrí aj fajčenie, alkohol alebo ďalšie možné tipy zlej životosprávy, potom nám absencia genetickej záťaže nepomôže.

Vyššia genetická záťaž a rakovina

U nádorových ochorení sa hovorí o 5-10% z nich, ktoré sú spôsobené dedičnú predispozíciou. Teda až u 90% prípadov dochádza k zmenám buniek v priebehu života vplyvom spôsobu žitia. Mutácie pre organizmus veľmi dôležitého génu, ktorý máva za následok ochorenia rakovinou, môže stretnúť aj jedinca vo veľmi mladom veku. K najčastejším dedičným nádorovým ochoreniam patrí rakovina prsníka a vaječníkov a nádory hrubého čreva a maternice.

Testovanie vyššej genetickej záťaže

Ak sa objaví v rodine nádorové ochorenia a sú splnené indikačné kritériá na testovanie, v takom prípade je testovanie genetickej záťaže hradené poisťovňou. Testovanie je samozrejme možné aj cez bezrizikovú či negatívnu rodinnú anamnézu, a síce na základe klinických genetik, avšak na vlastné náklady.

Vyššia genetická záťaž a imunitný systém

Silný a zdravý imunitný systém odoláva chorobám aj napriek genetické dispozície, a preto je imunita základom dobrého zdravia. Pravdepodobnosť vzniku nádorového či iného ochorenia s vrodenou genetickou mutáciou je ovplyvnená radom ďalších faktorov vrátane odolnosti organizmu. Ľuďom s vyššou genetickou záťažou je úplne doporučované imunitný systém vždy preventívne posilňovať, aby sa z drobnej vírusové choroby nebuduje vážnejšie ochorenie. Na posilnenie imunitného systému je nutné dodržiavať všeobecné zásady zdravého životného štýlu, ktoré mnohokrát nemožno úplne obsiahnuť, alebo v súlade s negatívnymi faktormi nestačí k dostatočnému posilneniu. Preto je v dnešnej dobe prirodzenej imunitu neustále posilňovať. Posilňujúcich látok vytiahnutých z prírody by mali úplne bez obmedzení využívať aj ľudia bez genetickej záťaže, pretože vonkajších nepriaznivých faktorov je v modernom svete nespočet.

Další informace