Všeobecná nemocnica Komárno

Prípravok Penoxal sme podávali 15 pacientom, ktorí preparát užívali počas podávania chemoterapie / resp. RAT-CHT / po dobu 2-3 mesiacov v dávke 100 mg 2 cps denne ako doplnok liečby.

4 pac. s gynekologickými malignítymi

2 pac. s nádorom prsníka

3 pac. s nádorom pl’úc

6 pac. s nádorom GIT-u / z toho lx pankreas, lx pažerák/

Pacienti preparát tolerovali velmi dobre, neboli pozorované vedlajšie účinky v súvislosti s jeho užíváním. Možno konstatovat’, že pacienti lepšie tolerovali aj samotnú chemoterapiu a mohli dostat’ plánované cykly bez odkladov a prerušenia liečby. Pozorovali sme u väčšiny objektivně zlepšenie celkového stavu.

Zhoršenie stavu bolo pozorované u pacienta s nádorom pakreasu a u pacientky s ovariálnym seróznym adenokarcinomom pri progresii základného ochorenia, nakolko ide o vysoko rizikové a agresivne ochorenia, ktoré boli primárné metastatické.

Podávanie preparátu Penoxal v kombinácii s odporučenou onkologickou liečbou možno považovat’ za významný podporný prostriedok liečby onkologických pacientov.

Súbor pacientov, ktorým bol preparát podávaný bol róznorodý a poměrně malý. Sledované časové obdobie bolo pomerne krátké. Výsledky sledovania sa však ukazujú ako velmi slubné a perspektivné.

Mudr. Rosinská 0lga
amb. klinickej onkologie,
Forife Vš. Nem. Komárno

27/7/2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Penoxal posilňuje imunitu

Penoxal100% prírodné zloženie obohatené o vitamín C a beta glukán, ktoré prispieva k nomálnej funkcii imunitného systému.

ADRESA

BIOCOL PHARMA a.s., Tomkova 180/11 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Penoxal je vyrobený z prírodného mikroorganizmu, radí sa medzi medicinálne liečivé huby. Účinná látka Biocol je vyrobená patentovaným spôsobom formou modernej biotechnologickej výroby.

Copyright © 2022 Penoxal

X
Add to cart