Onkologické oddelenie nemocnica Vsetín 

Dosavadní zkušenosti s používáním preparátu Penoxal 50 BG

 

Rozdělení pacientů podle diagnózy onkologického onemocnění:

Maligní melanom

  2 x

Maligní onemocnění ledvin

  1 x

Maligní onemocnění prsů

 12 x

Maligní onemocnění tlustého střeva

  7 x

Maligní onemocnění dělohy

  1 x

Celkem pacientů ve studiích: 23


Dávkování: 4 kapsle denně (4 x 50 = 200mg)

V průběhu medikace hodnotili pacienti své pocity a účinky podávaného preparátu Penoxal kladně. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší nežádoucí účinky, v průběhu 3-měsíční medikace nedošlo k alergické reakci. Pacienti se v průběhu užívání cítili v dobré kondici. U pacientek s karcinomem prsu bylo u 8 žen podání preparátu Penoxal v průběhu chemoterapie a zjevně pomohlo zvládnout tuto terapii bez výraznějších komplikací, které by mohly vést k úpravě podávané chemoterapie.

Nežádoucí účinky v průběhu užívání preparátu Penoxal:

  1. u jedné pacientky s diagnózou karcinom prsu, jež absolvovala chemoterapii, se v průběhu užívání preparátu Penoxal 4 kapsle denně objevily střevní potíže charakteru průjmu. Po snížení dávky preparátu Penoxal na 2 kapsle denně došlo k úpravě potíží.
  2. u třech pacientek s pokročilým karcinomem prsu došlo k progresi onemocnění, šlo o pacientky s rizikovým histologickým nálezem a generalizovaným onemocněním.

V průběhu používání preparátu Penoxal byly sledovány hodnoty KO, CRP, jaterní testy, urea, kreatinin, příslušné nádorové markery. Lze konstatovat, že v laboratorních ukazatelích nedošlo ke zhoršení hodnot a při subjektivním hodnocení bylo konstatováno zlepšení kondice a celkového zdravotního stavu.


Závěr: 

Většina onkologických pacientů byla s uvedeným preparátem spokojena a jejich hodnocení bylo kladné. Soubor pacientů nebyl zcela sourodý, protože doba užívání preparátu nebyla stejně dlouhá, dále šlo o pacienty s různými onkologickými diagnózami v různém stádiu onemocnění. Preparát byl používán jak v průběhu onkologické terapie, tak i jako doplněk konvenční léčby. Zatím lze konstatovat, že je vhodnější u časnějších stádií onemocnění a v průběhu chemoterapie či radioterapie. U pacientů s metastatickým onemocněním je efekt krátkodobý. Penoxal je vždy používán s doporučenou onkologickou léčbou, u pacientů je zřetelná doba adaptace na klasickou chemoterapii a poměrně rychlé zotavení. Preparát Penoxal lze považovat za významný podpůrný prostředek při onkologických onemocněních, jenž zvyšuje organyschopnost organismu.
Prim. MUDr. Zdeněk Janáček
onkologické oddělení
Nemocnice Vsetín
 
 
Penoxal je dostupný vo všetkých lekárňach.