Onkologické oddelenie nemocnica Vsetín – štúdia

Dosavadní zkušenosti s používáním preparátu GESAVIT 50 BG

Rozdělení pacientů podle diagnózy onkologického onemocnění:

Maligní melanom

 2 x

Maligní onemocnění ledvin

 1 x

Maligní onemocnění prsů

12 x

Maligní onemocnění tlustého střeva

 7 x

Maligní onemocnění dělohy

 1 x

Celkem pacientů ve studiích: 23

Dávkování: 4 kapsle denně (4 x 50 = 200mg)

V průběhu medikace hodnotili pacienti své pocity a účinky podávaného preparátu GESAVIT kladně. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší nežádoucí účinky, v průběhu 3-měsíční medikace nedošlo k alergické reakci. Pacienti se v průběhu užívání cítili v dobré kondici. U pacientek s karcinomem prsu bylo u 8 žen podání preparátu GESAVIT v průběhu chemoterapie a zjevně pomohlo zvládnout tuto terapii bez výraznějších komplikací, které by mohly vést k úpravě podávané chemoterapie.

Nežádoucí účinky v průběhu užívání preparátu GESAVIT:

  1. u jedné pacientky s diagnózou karcinom prsu, jež absolvovala chemoterapii, se v průběhu užívání preparátu GESAVIT 4 kapsle denně objevily střevní potíže charakteru průjmu. Po snížení dávky preparátu GESAVIT na 2 kapsle denně došlo k úpravě potíží.
  2. u třech pacientek s pokročilým karcinomem prsu došlo k progresi onemocnění, šlo o pacientky s rizikovým histologickým nálezem a generalizovaným onemocněním.

V průběhu používání preparátu GESAVIT byly sledovány hodnoty KO, CRP, jaterní testy, urea, kreatinin, příslušné nádorové markery. Lze konstatovat, že v laboratorních ukazatelích nedošlo ke zhoršení hodnot a při subjektivním hodnocení bylo konstatováno zlepšení kondice a celkového zdravotního stavu.

Závěr: 

Většina onkologických pacientů byla s uvedeným preparátem spokojena a jejich hodnocení bylo kladné. Soubor pacientů nebyl zcela sourodý, protože doba užívání preparátu nebyla stejně dlouhá, dále šlo o pacienty s různými onkologickými diagnózami v různém stádiu onemocnění. Preparát byl používán jak v průběhu onkologické terapie, tak i jako doplněk konvenční léčby. Zatím lze konstatovat, že je vhodnější u časnějších stádií onemocnění a v průběhu chemoterapie či radioterapie. U pacientů s metastatickým onemocněním je efekt krátkodobý. GESAVIT je vždy používán s doporučenou onkologickou léčbou, u pacientů je zřetelná doba adaptace na klasickou chemoterapii a poměrně rychlé zotavení. Preparát GESAVIT lze považovat za významný podpůrný prostředek při onkologických onemocněních, jenž zvyšuje obranyschopnost organismu.

Prim. MUDr. Zdeněk Janáček
onkologické oddělení
Nemocnice Vsetín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Penoxal posilňuje imunitu

Penoxal100% prírodné zloženie obohatené o vitamín C a beta glukán, ktoré prispieva k nomálnej funkcii imunitného systému.

ADRESA

BIOCOL PHARMA a.s., Tomkova 180/11 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Penoxal je vyrobený z prírodného mikroorganizmu, radí sa medzi medicinálne liečivé huby. Účinná látka Biocol je vyrobená patentovaným spôsobom formou modernej biotechnologickej výroby.

Copyright © 2022 Penoxal

X
Add to cart