Spôsoby liečby

Liečba rakoviny - chemoterapia, rádioterapia a imunoterapia

Medzi najčastejšie metódy liečby onkologických ochorení patrí chemoterapia, rádioterapia a chirurgické riešenie, prípadne ich kombinácie. V poslednej dobe však zaznamenávame rozvoj nových metód, ktoré sa svojím prístupom snažia o liečbu šetrnejšiu k zdravým bunkám a elimináciu nežiaducich účinkov, ktoré klasickú onkologickú liečbu sprevádzajú. Medzi "nové" metódy patrí protónové liečba, biologická liečba (imunoterapia), génová terapia, liečba infúznym podávaním vitamínu C či mnoho ďalších, aj alternatívnych metód.

                                                                                                                           


 

Chemoterapia - chemoterapeutické liečba cytostatikami

Chemoterapia spočíva v podávaní cytostatických (obmedzujúcich množenie) a cytotoxických (hubiacich) látok formou vnútrožilových injekcií alebo infúzií, menej často v tabletovej forme, ktoré sa aplikujú pod lekárskym dohľadom v priebehu niekoľkých minút či hodín s cieľom spomaliť množenie a priamo zlikvidovať rýchlo sa množiace bunky - bunky rakovinové. Látok podávaných pri chemoterapii je veľa, niektoré sú dokonca prírodného pôvodu. Konkrétny "koktail" je vždy namiešaný podľa druhu a štádia rakoviny.

                                                                                                                          


 

Rádioterapia (ožarovanie) - protónová liečba ochorení

Rádioterapia, čiže ožarovanie patrí k základným metódam onkologickej liečby, ktorá sa využíva až u 60% všetkých rakovinových ochorení. Oproti chemoterapii, pod ktorou si väčšina ľudí predstaví "liečbu chemickými jedmi", nevzbudzuje toľko strachu. K ľudskému organizmu je šetrnejšia a podľa štatistík (v závislosti na druhu nádoru) i účinnejšia - v takmer 30% prípadov je rádioterapia ako samostatná metóda liečby schopná nádor zničiť.

                                                                                                                          


 

Imunoterapia a imunoonkologická liečba rakoviny a nádorov

Imunoterapia je staronová metóda liečby ochorenia. Prvýkrát sa objavila v 60. rokoch minulého storočia, neslávila však také úspechy, aké sa očakávali. Znovuobjavenie umožnili až nové poznatky v odbore imunológie a bola načrtnutá aj možnosť využitia imunitného systému pri boji s rakovinou. Ak imunitný systém za normálnych okolností nedá rakovine šancu vzniknúť, môže sa významnou mierou podieľať aj na jej liečbe.