Skúsenosti lekárov s Penoxalom

MUDr. Anna Galambošová Mladá Boleslav  
MUDr. Josef Reindl Plzeň  
MUDr. Věra Adamcová Hradec Králové  
MUDr. Jan Hynek Trutnov  
MUDr. Věra Dolejšová Praha  
MUDr. Miroslav Holub Semily  
MUDr. Ilona Müllerova Praha  
MUDr. Anna Bednařová České Budějovice
MUDr. Zuzana Škodova Praha
MUDr. Věra Ryšavá Náchod
MUDr. Jiřina Berounová Zlín
MUDr. Lenka Trauškeová Praha


PharmDr. Tomáš Arndt - vyjádření odborníka (video)

Studie Penoxal 

Gynekologicko pôrodnícka ambulancia Vrchlabí
Onkologické oddělení nemocnice Vsetín Vsetín 
Fakultní nemocnice Plzeň – Gynekologicko-porodnická klinika  Plzeň
Gastroenterologická ambulance Čáslav  Čáslav
Gynekologie Přerov 1/2  Přerov
Gynekologie Přerov 2/2  Přerov
Národní onkologické centrum Arménie  Jerevan
Všeobecná nemocnica  Komárno

 

MUDr. Ilona Müllerová

Penoxal 50 BG považuji za významný podpurný prostredek pri onkologické lécbe a lécbe všech onemocnení, výrazne snižujících úcinnost imunitního systému daného jedince.

MUDr. Anna Bednářová

Na základe mé diagnostické terapie se potravinový doplnek Penoxal 50 BG jeví jako velice dobrý prípravek nejen v oblasti prevence zdraví. Opakovane ho vyžadují pacienti, u kterých práve probíhá proces chemoterapie, ale i ti, kterí, chemoterapeutický cyklus už ukoncili.

MUDr. Zuzana Škodová

Ve své praxi používám prípravek Penoxal 50 BG s dobrým výsledkem jako podpurnou medikaci u techto diagnos: akutní leukémie myeloidní, karcinom prsu a st.p. chemoterapii. Prípravek je velmi dobre snášen, lze sledovat velmi dobrou imunitní odpoved u sledovaných pacientu. Prípravek je vždy užíván ve spolupráci s doporucenou onkologickou lécbou, u všech sledovaných pacientu je zretelná velmi dobrá adaptace na klasickou chemoterapii a pomerne rychlé zotavení.

MUDr. Věra Ryšavá

Penoxal používám jako doplnující lécbu rodinného príslušníka s dg. rectosig. Ca. V únoru 2009 laparoskopická resekce nádoru. Po provedení chir. zákroku, zahájeno podávání Penoxal 3 x 1. Následná chemoterapie snášena dobre. Nyní po 7 dávce chemoterapie. Díky Penoxalu léčba probíhá bez velkých problému, chut k jídlu dobrá, subj. bez obtíží, KO, jater. testy v norme, tumor markery negat. V léčbe s Penoxalem budeme nadále pokracovat.

MUDr. Jiřina Berounová 

S preparáty Penoxal mám zatím 1-letou zkušenost. Na doporucení Dr. Šárkové jsem zacala pracovat hlavne s Penoxal, které považuji za velmi významné z hlediska pusobení na imunitu. Preparát používám jako doplnek neoplazmatických procesu a také degenerativních onemocnení. Zatím jsem je použila u pacientu s nádorem prsu a melanomu kuže - samozrejme jako doplnek konvencní lécby. Použití je vhodnejší v zacátku onemocnení, metastatické procesy se ovlivní méne. Doporucuji k dlouhodobejšímu využití jako nadeji pro nemocné s neoplazma i degenerativními onemocneními.

MUDr. Lenka Trauškeová

Penoxal 50 BG používám ve své ordinaci zejména jako prírodní doplnek lécby onkologických pacientu a u prekanceróz ruzných orgánu, nejcasteji u prekanceróz deložního cípku. Preparát se velmi dobre snáší, nemá žádné vedlejší úcinky a u vetšiny pacientu s prekancerózou bylo prokázáno zlepšení objektivního nálezu.