MUDr. Miroslav Holub

Především chci zdůraznit, že onkologická problematika je pro moji odbornost OKRAJOVÁ, a tudíž se prioritně nezabývám léčením. V rámci vyšetřování pomocí řrístroje EAV jsem zjistil, že zatím všichni pacienti, u kterých jsem preparát Penoxal testoval, na něj reagovali POZITIVNĚ. To znamená, že principem rezonančního testu, který pomocí EAV provádím, zjištuji, zda preparát je pro pacienta vhodný či nikoliv. Testováním nezjištuji, zda preparát bude mít terapeutický účinek, kdy a za jakých podmínek. Tudíž nejsem v tuto chvíli schopen sdělit, jaké jsou terapeutické výsledky při použití preparátu Penoxal, pouze sděluji, že rezonance VŠECH dosud testovaných pacientu s rezonancí preparátu byly ve všech případech POZITIVNÍ. Toto sdělení považujte za předběžné, ověřené na relativně malém vzorku pacientů (řádově do 10 testovaných).

 

REHABILITAČNÍ CENTRUM SEMILY
MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitace, akupunktura, homeopatie, EAV
U potoka 76
513 00 Semily