Predstavenie výrobca Penoxalu

Spoločnosť BIOCOL PHARMA, a.s. bola založená v Českej rebuplike v roku 2014 a nadväzuje na históriu výskumných prác na účinnej látke BIOCOL, produktu metabolizmu špecifického mikroorganizmu, ktorá siaha až do roku 1972. Od založenia spoločnosti BIOCOL PHARMA prebiehala prípravná fáza, počas ktorej sa pripravovala a realizovala vlastná výroba a marketingová a obchodná stratégia. Táto fáza bola ukončená v máji 2016, kedy bol na český trh uvedený prvý produkt pod značkou Penoxal.

Výroba účinnej látky aj samotná výroba doplnkov prebieha podľa najprísnejších noriem s certifikáciou kvality HACCP (správna výrobná prax), pri ktorej prebieha vstupná a výstupná kontrola surovín. Na konečnú kvalitu našich produktov, ako aj na ich samotnú výrobu a skladovanie, sú kladené vysoké nároky.

Neustále sa optimalizuje biotechnologická výroba účinnej látky BIOCOL, pri jej získavaní sa spolupracuje s mikrobiológmi a špecialistami na biotechnologickú výrobu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov našich produktov je samozrejmosťou nepretržitý výskum účinkov, na ktorom sa spolupracuje s mnohými odborníkmi z oblasti onkológie, gynekológie a gastroenterológie.

Medzi hlavné ciele spoločnosti patria:

  • podpora zdravého životného štýlu a prevencia za využitia prírodných možností a ako doplnok štandardnej liečby ochorení
  • spolupráca s lekármi pri podpore zmeny životného štýlu u ich pacientov
  • spolupráca s odborníkmi pri ďalšom výskume a vývoji
  • vybudovanie stabilnej značky našich produktov
  • rozšírenie vlastného tímu a zvyšovanie odbornej kvalifikácie
  • celosvetové rozšírenie predaja za pomoci vhodných partnerov v jednotlivých krajinách

Poslanie akcionárov:

V roku 2016 sme boli oslovení s ponukou investične sa podieľať na projekte výroby tohto zaujímavého produktu. Po dôkladnom preštudovaní dostupných informácií nás táto ponuka nadchla a presvedčila nielen svojou históriou a pozitívnymi skúsenosťami s produktmi, ale predovšetkým svojím potenciálom, ktorý v sebe má. Pre nás akcionárov je najdôležitejším cieľom skĺbiť naše investície a skúsenosti s výnimočnými prírodnými produktmi tak, aby sa ich potenciál zúročil tak pri prevencii, tak ako podporný prípravok počas liečby závažných ochorení.

Nosná myšlienka projektu:

Veľmi dôležitým prvkom pri liečbe väčšiny ochorení je správne fungujúci imunitný systém, ktorého sila a odolnosť je ovplyvnená životným štýlom. Imunitný systém je pre organizmus človeka životne dôležitou súčasťou, ktorá mu umožňuje žiť v nesterilným prostredí, čeliť pôsobeniu mikroorganizmov a brániť sa možnému ochorení. Súčasné rýchle životné tempo, nadbytok stresu, nezdravé stravovanie, nedostatok pohybu a znečistené životné prostredie však náš imunitný systém oslabujú. Oslabený organizmus je náchylnejší k mnohým ochoreniam. Každá choroba znamená pre telo veľkú záťaž. Bohužiaľ dnes veľa ochorení riešime chemickou cestou v podobe liekov a spoliehame na to, že budeme zdraví. Lekári na nás bohužiaľ nemajú čas a takmer vždy nehľadajú príčinu ťažkostí, ale odporučí medikamenty, ktoré v lepšom prípade ťažkosti vyrieši. Príčinou môže byť oslabený imunitný systém alebo v tele zanesené dlhodobé zápaly, vírusy, parazity, ťažké kovy, plesne atď. Potom sa nám choroby a ťažkosti vracajú v rôznych formách, niekedy až do chronických stavov.

Preto je dôležité sa zamyslieť aj nad zmenou prístupu k vlastnému životnému štýlu a podporiť imunitu - zdravou stravou, dostatkom zdravej tekutiny, pravidelným a dostatočným pohybom a v prípade potreby vhodnými, najlepšie kvalitnými prírodnými výživovými doplnkami. Vhodnou formou sú aj detoxikačné metódy, ktorými z tela odstraňujeme toxické ťažké kovy, plesne a ďalšie nežiaduce škodlivé látky. Šetrnejšie a výhodnejšie je teda ochorením predchádzať a o imunitný systém sa starať a posilňovať ho. Žijeme v značne znečistenom prostredí, ktoré nás ovplyvňuje a potraviny aj napriek ten najlepší výber často neobsahujú všetko potrebné.