Posilnenie imunitného systému u športovcov

Pravidelná a primeraná pohybová aktivita bezpochyby priaznivo ovplyvňuje fungovanie imunitného systému a zastáva tak dôležitú úlohu v prevencii oslabenej imunity a následného ochorenia. V priebehu primeraného pohybu dochádza nielen k posilneniu imunitného systému a predchádzanie imunitnému deficitu, ale aj k zníženiu rizika alergií a kardiovaskulárnych chorôb. Intenzívne a veľmi častý šport však pôsobí opačne - fyzický výkon a pretrénovania vyčerpávajú a oslabujú imunitný systém, ktorý spôsobuje vyššiu náchylnosť k chorobe.

Po fyzickej záťaži v tele prechodne dochádza k zníženiu schopnosti reagovať voči antigénom (cudzím látkam) a tvoriť protilátky. Pokiaľ v tejto dobe (3-12hodin) dôjde k opätovnej fyzickej záťaži, odolnosť organizmu sa významne zníži. Imunitný systém oslabuje aj stres a šok, samotná pohybová aktivita v tele spúšťa nežiaduce stresovej mechanizmy vytvárajúce voľné radikály. Rovnako stres spôsobený psychickým napätím obranyschopnosti neprospieva. Antioxidanty, ktoré proti nežiadúcim voľným radikálom bojujú, sú však u športovcov v deficite, ani vhodná strava nestíha naplno pokryť potreby trénovaného organizmu a je nutné antioxidanty dodávať náhradné formou k posilneniu imunitného systému. Pri tomto opomenutie môže viesť nadmerná fyzická aktivita s nedostatkom antioxidantov k silnému oslabeniu imunity a vyčerpania organizmu, ktoré môže vyústiť až v chronický únavový syndróm či vznik nádorového bujnenia s následným vyradením zo športovej činnosti.

Prevencia pri športe

Vhodnou prevenciou imunodeficiencie u aktívne športujúcich je zdravá životospráva, pozvoľný nárast tréningovej záťaže, eliminácia fyzického i psychického preťaženia, dostatočný odpočinok a posilnenie imunitného systému. Vo stravovacom pláne športovcov sa často objavuje množstvo výživových doplnkov a vysokých dávok vitamínov, predovšetkým vitamínu C. Jeho akútne nadbytok však môže spôsobiť nepríjemné ťažkosti, ako je pálenie záhy či žihľavka. Vysoké dávkovanie takisto nemá prílišný význam, do zásoby sa neukladá a býva bez úžitku vylúčený močom. Hoci sú jeho účinky nielen v posilnenie imunity dobre známe a veľmi cenené, vhodnejšie voľbou je prípravok so silnou účinnou látkou posilňujúce imunitu a doplňujúce chýbajúce antioxidanty.

 Další informace