Riešenie vychádza z prírody

Penoxal je výnimočný prírodný produkt, ktorý prinášame ľuďom po celom svete.

Sme hrdým výrobcom produktov z prírodného mikroorganizmu

Sústredíme sa na výrobu a predaj doplnkov stravy PENOXAL. Naše produkty sú úplne bez konzervačných látok, umelých farbív a nemajú žiadne vedľajšie účinky. Obsahujú účinnú látku Biocol, ktorá bola objavená už v roku 1972.
biocol_vzorec_cz

O účinnéj látke Biocol

Biocol je unikátna patentovaná prírodná látka, získavaná náročným biotechnologickým postupom s následnou štandardizáciou pri dodržaní tých najprísnejších hygienických a technologických pravidiel z produktu metabolizmu mikroorganizmu Talaromyces purpurogenus.

Talaromyces purpurogenus je kmeň geneticky nemodifikovanej mikroskopickej huby, prírodný mikroorganizmus, ktorý bol objavený pri skríningovom testovaní v pôde Araratského údolia v Arménsku už v roku 1972.

Dlhodobá spolupráca vedcov z oblasti medicíny a biochémie umožnila objaviť jeho unikátne vlastnosti. Schopnosťou produkovať červený pigment, originálnou dynamikou biosyntézy a bioaktívnou aktivitou sa veľmi odlišoval od iných, doteraz známych mikroorganizmov. Pre jeho využiteľnosť je však významnejšia skutočnosť, že produkované červené farbivo obsahuje veľmi cenné bioaktívne látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú imunitný systém. Ďalšie skúmanie a rozvoj poznatkov o tomto špecifickom mikroorganizme načrtli jeho potenciál v možnom ovplyvnení a potlačení rakovinového bujnenia.

Penoxal

Účinky látky Biocol boli overované mnohými experimentálnymi a klinickými výskumami, v ktorých bolo zistené, že svojím pozitívnym vplyvom na imunitný systém bránia vzniku mnohých ochorení, prípadne uľahčujú ich priebeh. Významný je vplyv látky Biocol tiež na tzv. protinádorovú imunitu, ktorá obmedzuje vznik nádorových ochorení a spomaľuje rast nádorov prostredníctvom riadeného usmrcovania buniek, tzv. apoptózy.

Dĺžka života buniek je vopred presne naprogramovaná. Pokiaľ dôjde k narušeniu rovnováhy bunkového delenia, starnutia a smrti, môže dôjsť k premene zdravej bunky na bunku poškodenú, popr. nádorovú (tzv. onkogenéza). Pre správne fungovanie organizmu je dôležité spomaľovať oxidačné procesy (starnutie buniek) a aktivovať apoptózu, lebo jej nedostatočnosť môže viesť k nádorovému bujneniu. Látka Biocol vyniká schopnosťou nežiaduce oxidačné procesy blokovať a apoptózu, riadené usmrtenie chorých alebo poškodených buniek, normalizovať, a tým sa významne podieľa na znížení rizika vzniku nádorového bujnenia.

Najvýznamnejšou schopnosťou látky Biocol je ovplyvnenie činnosti B a T-lymfocytov (špecifických skupín bielych krviniek), ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní imunitného systému. Leukocyty (biele krvinky) sú pre organizmus veľmi dôležitými bunkami, ich nedostatočná alebo nesprávna činnosť môže viesť k tzv. imunodeficiencii (k oslabeniu imunitného systému) alebo k vzniku autoimunitných ochorení.

Predstavenie výrobca Penoxalu

Spoločnosť BIOCOL PHARMA, a.s. bola založená v Českej rebuplike v roku 2014 a nadväzuje na históriu výskumných prác na účinnej látke BIOCOL, produktu metabolizmu špecifického mikroorganizmu, ktorá siaha až do roku 1972.

Od založenia spoločnosti BIOCOL PHARMA prebiehala prípravná fáza, počas ktorej sa pripravovala a realizovala vlastná výroba a marketingová a obchodná stratégia. Táto fáza bola ukončená v máji 2016, kedy bol na český trh uvedený prvý produkt pod značkou Penoxal.

Výroba účinnej látky aj samotná výroba doplnkov prebieha podľa najprísnejších noriem s certifikáciou kvality HACCP (správna výrobná prax), pri ktorej prebieha vstupná a výstupná kontrola surovín. Na konečnú kvalitu našich produktov, ako aj na ich samotnú výrobu a skladovanie, sú kladené vysoké nároky.

Neustále sa optimalizuje biotechnologická výroba účinnej látky BIOCOL, pri jej získavaní sa spolupracuje s mikrobiológmi a špecialistami na biotechnologickú výrobu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov našich produktov je samozrejmosťou nepretržitý výskum účinkov, na ktorom sa spolupracuje s mnohými odborníkmi z oblasti onkológie, gynekológie a gastroenterológie.

Medzi hlavné ciele spoločnosti patria:

  • podpora zdravého životného štýlu a prevencia za využitia prírodných možností a ako doplnok štandardnej liečby ochorení
  • spolupráca s lekármi pri podpore zmeny životného štýlu u ich pacientov
  • spolupráca s odborníkmi pri ďalšom výskume a vývoji
  • vybudovanie stabilnej značky našich produktov
  • rozšírenie vlastného tímu a zvyšovanie odbornej kvalifikácie
  • celosvetové rozšírenie predaja za pomoci vhodných partnerov v jednotlivých krajinách

Poslanie akcionárov

V roku 2015 sme boli oslovení s ponukou investične sa podieľať na projekte výroby tohto zaujímavého produktu. Po dôkladnom preštudovaní dostupných informácií nás táto ponuka nadchla a presvedčila nielen svojou históriou a pozitívnymi skúsenosťami s produktmi, ale predovšetkým svojím potenciálom, ktorý v sebe má. Pre nás akcionárov je najdôležitejším cieľom skĺbiť naše investície a skúsenosti s výnimočnými prírodnými produktmi tak, aby sa ich potenciál zúročil tak pri prevencii, tak ako podporný prípravok počas liečby závažných ochorení.

Nosná myšlienka projektu

Veľmi dôležitým prvkom pri liečbe väčšiny ochorení je správne fungujúci imunitný systém, ktorého sila a odolnosť je ovplyvnená životným štýlom. Imunitný systém je pre organizmus človeka životne dôležitou súčasťou, ktorá mu umožňuje žiť v nesterilným prostredí, čeliť pôsobeniu mikroorganizmov a brániť sa možnému ochorení. Súčasné rýchle životné tempo, nadbytok stresu, nezdravé stravovanie, nedostatok pohybu a znečistené životné prostredie však náš imunitný systém oslabujú. Oslabený organizmus je náchylnejší k mnohým ochoreniam. Každá choroba znamená pre telo veľkú záťaž. Bohužiaľ dnes veľa ochorení riešime chemickou cestou v podobe liekov a spoliehame na to, že budeme zdraví. Lekári na nás bohužiaľ nemajú čas a takmer vždy nehľadajú príčinu ťažkostí, ale odporučí medikamenty, ktoré v lepšom prípade ťažkosti vyrieši. Príčinou môže byť oslabený imunitný systém alebo v tele zanesené dlhodobé zápaly, vírusy, parazity, ťažké kovy, plesne atď. Potom sa nám choroby a ťažkosti vracajú v rôznych formách, niekedy až do chronických stavov.

Preto je dôležité sa zamyslieť aj nad zmenou prístupu k vlastnému životnému štýlu a podporiť imunitu – zdravou stravou, dostatkom zdravej tekutiny, pravidelným a dostatočným pohybom a v prípade potreby vhodnými, najlepšie kvalitnými prírodnými výživovými doplnkami. Vhodnou formou sú aj detoxikačné metódy, ktorými z tela odstraňujeme toxické ťažké kovy, plesne a ďalšie nežiaduce škodlivé látky. Šetrnejšie a výhodnejšie je teda ochorením predchádzať a o imunitný systém sa starať a posilňovať ho. Žijeme v značne znečistenom prostredí, ktoré nás ovplyvňuje a potraviny aj napriek ten najlepší výber často neobsahujú všetko potrebné.

Patentovaná účinná látka Biocol

Biocol je unikátna patentovaná prírodná látka, získavaná náročným biotechnologickým postupom pri dodržaní tých najprísnejších hygienických a technologických pravidiel z produktu metabolizmu mikroorganizmu Talaromyces purpurogenus.

Penoxal posilňuje imunitu

Penoxal100% prírodné zloženie obohatené o vitamín C a beta glukán, ktoré prispieva k nomálnej funkcii imunitného systému.

ADRESA

BIOCOL PHARMA a.s., Tomkova 180/11 500 02, Hradec Králové, Česká republika

Penoxal je vyrobený z prírodného mikroorganizmu, radí sa medzi medicinálne liečivé huby. Účinná látka Biocol je vyrobená patentovaným spôsobom formou modernej biotechnologickej výroby.

Copyright © 2022 Penoxal

X
Add to cart